07/10
2019

Lễ ký kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và Kế hoạch số 4744/KH-SYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế về triển khai thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019, được sự chỉ đạo của Đảng Ủy Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh, Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ sở Bệnh viện đã tổ chức lễ ký kết Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại Bệnh viện cho toàn bộ lãnh đạo các Khoa/Phòng và Tổ Trưởng, Tổ Phó của các Tổ Công Đoàn tại Bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy – Giám đốc bệnh viện đã đề cập đến việc sử dụng sản phẩm từ nhựa trong ngành y tế hiện nay và nhấn mạnh vấn đề cấp bách là giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Giám Đốc kêu gọi các Khoa/Phòng trong bệnh viện giảm dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa khó phân hủy để hạn chế rác thải nhựa.

PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy – Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, vật liệu, đồ dùng trong y tế.

Theo số liệu báo cáo năm 2017 của Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, tổng lượng chất thải y tế nguy hại là 21.374 tấn năm, lượng chất thải y tế nguy hại được xử lý là 21.185 tấn/năm (chiếm 99,1%). Tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 116.058 tấn/năm, lượng chất thải sinh hoạt được xử lý là 114.219 tấn/năm (chiếm 98,4%).

Việc thay đổi nhận thức, hình thành thói quen cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế phát sinh chất thải nhựa là một quá trình lâu dài, tuy nhiên việc này hoàn toàn có thể thực hiện được.

DS CKI. Nguyễn Bích Hoàn – Chủ Tịch Công Đoàn Bệnh Viện đã điều khiển buổi lễ và thông báo về kế hoạch Hội thi Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện trong tháng 10/2019.

Lãnh đạo các Khoa Phòng, Tổ Trưởng/Tổ Phó các Tổ Công Đoàn có mặt tại lễ ký kết.

Các lãnh đạo của Khoa/Phòng đã lần lượt ký vào bản cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.

Các khoa/phòng/tổ công đoàn ký cam kết về giảm thiểu chất thải nhựa

Bản cam kết bao gồm các nội dung:

  1. Tập huấn, hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tại khoa,phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
  2. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế.
  3. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại khoa, phòng.
  4. Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại khoa phòng về giảm thiểu chất thải nhựa.

Nội dung bản cam kết

Buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp với mong muốn việc giảm thiểu chất thải nhựa  trong ngành y tế được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn thể nhân viên, người bệnh và thân nhân người bệnh cùng nhau thực hiện trong thời gian tới.

Buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp

Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở