18/07
2019

Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam năm 2019

Chiều ngày 3/7/2019 tại hội trường lầu 4 bệnh viện Tai Mũi Họng đã diễn ra lễ kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2019). Buổi lễ nhằm tuyên dương những giá trị sâu sắc của gia đình công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Trong buổi lễ, Bs.CKII Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc Bệnh viện thay mặt Ban Lãnh đạo bệnh viện gửi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình công nhân viên chức, người lao động bệnh viện nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Đây cũng là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

BS.CKII Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc bệnh viện thay mặt Ban Giám đốc gửi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình người lao động tại bệnh viện

DS.CKI Nguyễn Bích Hoàn – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đã có bài phát biểu ôn lại lịch sử ngày Gia đình Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

DS.CKI Nguyễn Bích Hoàn – Chủ tịch công đoàn bệnh viện tuyên dương “Gia đình vượt khó”

BS.CKII Nguyễn Thanh Vinh – Phó Giám đốc bệnh viện tuyên dương “Gia đình tiêu biểu”

Ths.ĐD Trần Thị Như Tuyết – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện đọc quyết định tuyên dương: 12 gia đình tiêu biểu, 17 gia đình vượt khó, 31 gia đình hôn nhân bền vững 25 năm cấp cơ sở năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban Nữ công Liên đoàn lao động TPHCM tuyên dương “Gia đình hôn nhân bền vững 25 năm” cấp cơ sở

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban Nữ công Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban Nữ công Liên đoàn lao động TPHCM báo cáo chuyên đề “Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”

Thông qua các hoạt động tuyên dương gia đình tiêu biểu, gia đình vượt khó, gia đình hôn nhân bền vững 25 năm đã khẳng định vai trò của từng thành viên của gia đình trong việc duy trì sự ổn định, xây dựng và phát triển gia đình bền vững, hạnh phúc.

Buổi lễ kỷ niệm đã tôn vinh vai trò của gia đình trong xã hội hội ngày nay

Công đoàn bệnh viện