19/06
2018

Khóa tập huấn “PHẪU TÍCH XƯƠNG THÁI DƯƠNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO”

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Khóa tâp huấn “PHẪU TÍCH XƯƠNG THÁI DƯƠNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO” chi tiết vui lòng download file bên dưới:

TB chieu sinh lop Phau tich xuong thai duong co ban va nang cao