25/09
2020

Khai báo y tế trước tại nhà – thuận tiện và nhanh chóng

Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh, khách liên hệ công tác và nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiết kiệm thời gian khai báo y tế, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM có triển khai “Khai báo y tế trước tại nhà”.

Người bệnh, người nhà người bệnh và khách liên hệ công tác có thể khai báo y tế trước tại nhà bằng các hình thức sau:

Cách 1: Quét mã QR-Code (với khách hàng có sử dụng điện thoại thông minh)

          Bước 1: Quét mã QR-Code bằng điện thoại thông minh có kết nối internet

          Bước 2: Khai báo thông tin đầy đủ, trung thực theo yêu cầu trên phần mềm

          Bước 3: Chụp hình lại mã QR-Code trên điện thoại sau khi lưu thông tin

          Bước 4: Quét mã này vào Kiosk khai báo y tế tại lối vào bệnh viện

          Bước 5: Nhận giấy in thông tin khai báo y tế

Cách 2: Khai báo trên website

          Bước 1: Truy cập website www.taimuihongtphcm.vn

          Bước 2: Click vào icon “Khai báo y tế” trên trang chủ của website bệnh viện

          Bước 3: Khai báo thông tin đầy đủ, trung thực theo yêu cầu trên phần mềm

          Bước 4: Chụp hình lại mã QR-Code trên màn hình sau khi lưu thông tin

          Bước 5: Quét mã này vào Kiosk khai báo y tế tại lối vào bệnh viện

          Bước 6: Nhận giấy in thông tin khai báo y tế

Lưu ý: Mã QR-Code sau khi khai báo chỉ có giá trị trong vòng 24g, nếu quý bệnh nhân và thân nhân đến khám sau khi khai báo quá 24g có thể khai báo lại bằng 2 hình thức trên hoặc khai báo trực tiếp tại Kiosk khai báo y tế

Tổ Truyền thông phòng chống Covid-19