28/11
2019

Hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2019

Căn cứ Công văn số 6523/SYT-NVD của Sở Y Tế TP.Hồ Chí Minh ngày 21/11/2019 về việc truyền thông phòng chống kháng thuốc.

Bệnh viện Tai Mũi Họng đã thực hiện  truyền thông phòng, chống kháng thuốc kháng sinh nhằm hưởng ứng tuần lễ phòng , chống kháng thuốc.

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc kháng sinh. Truyền thông về phòng chống kháng thuốc trên các phương tiện đại chúng: băng rôn, đăng tải trên website bệnh viện với nội dung:

“Quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai

Không lạm dụng – Không dùng sai chỉ định”.

– Tập huấn Quản lý sử dụng Kháng sinh với giảng viên PGS.TS. Trần Quang Bính (Phó GĐYK Bệnh viện Quốc tế CITY, Nguyên TK Bệnh Nhiệt đới – BV Chợ Rẫy) dành cho mạng lưới quản lý sử dụng kháng sinh, cán bộ y tế tại bệnh viện về: Tình hình đề kháng kháng sinh, Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh….

Khoa Dược