29/06
2021

Hướng dẫn mặc và tháo phương tiện phòng hộ (PPE) đúng cách

Tình hình dịch bệnh tại TPHCM đang diễn tiến rất phức tạp với số ca bệnh tăng lên mỗi ngày, trong đó không ít nhân viên y tế trong quá trình chống dịch (lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tham gia khu cách ly tập trung hay điều trị bệnh nhân covid-19) đã nhiễm Covid-19

Phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) là lá chắn rất quan trọng để có thể bảo vệ nhân viên y tế tham gia chống dịch.

Hiểu được điều này, HCDC đã thực hiện video clip rất ngắn gọn để có thể hướng dẫn cách mặc và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân đúng.

Tổ Truyền thông phòng chống Covid-19