29/05
2019

Hội nghị Tai Mũi Họng – Phẫu thuật đầu cổ Đông Nam Á lần thứ 18

Thời gian hội nghị: 23-25/08/2019

Địa điểm diễn ra hội nghị: Singapore

Trang web chính thức của hội nghị: http://www.aseanorl2019.org/

Chương trình hội nghị: