28/01
2021

Hội nghị Công chức viên chức Bệnh viện Tai Mũi Họng năm 2021

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo nghị định của Chính phủ, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban giám đốc bệnh viện, ngày 28/01/2021, bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã tổ chức Hội nghị Công chức viên chức Bệnh viện Tai Mũi Họng năm 2021 tại Hội trường A.

Hội nghị tổ chức với thành phần tham dự gồm gần 200 đại biểu viên chức, người lao động của bệnh viện. Qua hội nghị các đại biểu tham dự được nghe báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

TS.BS Lê Trần Quang Minh – Giám đốc bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện trong năm 2020

ThS.BSCKII Trương Mỹ Thục Uyên – Phó Giám đốc bệnh viện trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị là hoạt động thường niên của Bệnh viện, một mặt đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, mặt khác nghiêm túc nêu lên những khắc phục, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm 2021.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nội bật trong năm 2020

Đây cũng là dịp để mỗi nhân viên trong bệnh viện thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo bệnh viện, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp chăm sức khỏe cho người dân.

Hội nghị là dịp để nhân viên thực hiện quyền dân chủ của mình, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo

Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để lãnh đạo bệnh viện được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của viên chức, người lao động đối với lãnh đạo các cấp.

Lãnh đạo các khoa/phòng trả lời thắc mắc của viên chức, người lao động