23/06
2021

Có hẹn với Sài Gòn

Ngay lúc này đây đồng đội của chúng tôi vẫn còn ngoài kia cùng biết bao anh em y tế, công an, quân sự,… căng mình chống dịch

Ngay lúc này đây đồng đội của chúng tôi đang gác lại bữa cơm gia đình để … chữa bệnh cho Sài Gòn.

Ngay lúc này đây đồng đội của chúng tôi đang gác lại hạnh phúc đơn sơ bên gia đình nhỏ bé của mình vì … có hẹn với Sài Gòn

 

 

Tổ truyền thông phòng chống Covid-19