14/05
2020

Bệnh viện Tai Mũi Họng tuyển dụng viên chức năm 2020

  1. Số lượng tuyển dụng: 57 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 12 chỉ tiêu.

– Dược sĩ hạng III: 02 chỉ tiêu

– Dược hạng IV: 05 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng III:12 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 16 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y hạng III: 02 chỉ tiêu

– Chuyên viên: 01 chỉ tiêu

– Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu

– Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

– Kế toán viên trung cấp: 03 chỉ tiêu

– Cán sự: 01 chỉ tiêu

  1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  2. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 14/5/2020 đến ngày 12/6/2020
  3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Tai Mũi Họng, 155 B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: 028 39351104

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

0.Thong bao xet tuyen vien chuc 2020

 

*****Tài liệu đính kèm: 

Xem chi tiết về chỉ tiêu điều kiện xét tuyển viên chức 2020

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

2. Bản nhận xét nhân viên

3. Bản cam kết

4. Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật

Bệnh Viện Tai Mũi Họng TPHCM – Phòng Tổ chức Cán bộ