16/08
2017

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn chuyên đề “Phẫu thuật nội soi tai”