30/12
2019

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tham gia quyên góp ủng hộ xây dựng bệnh xá Nam Yết – huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa

Hưởng ứng phong trào được phát động bởi Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc xây dựng công trình bệnh xá Nam Yết tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây sẽ đóng vai trò chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo và chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Với ý nghĩa to lớn đó, ngay khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã vận động toàn thể cán bộ nhân viên của Bệnh viện cùng tham gia sự kiện này. Tất cả mọi người trong bệnh viện ai cũng hiểu được ý nghĩa nhân văn của công trình này nên đã không ngần ngại và rất nhiệt tình để đi đến thống nhất: Mỗi người trích một ngày lương để mong góp phần nhỏ vào việc xây dựng bệnh xá.

Vào ngày 20/12 vừa qua, tại Viện Y dược học Dân tộc TPHCM, TS.BS Lê Trần Quang Minh – Phó Giám Đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đại diện cho tập thể bệnh viện đến để trao số tiền 75.155.245 VND mà tập thể Bệnh viện đã quyên góp được. Hy vọng với số tiền đó cùng sự đồng lòng của hơn 350 doanh nghiệp, đơn vị khác sẽ giúp cho Bệnh xá Nam Yết sớm được hình thành, đem lại những lợi ích thiết thực và nhân văn cho cộng đồng.

TS.BS Lê Trần Quang Minh – Phó Giám đốc bệnh viện đại diện trao số tiền quyên góp được

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM