Home / Tin tức / Thông tin thầu / Thông báo mời  báo giá dự toán cho gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và mọi rủi ro tài sản”