Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm đinh máy Scaner Siemens SomatomEmotion Phiên bản Excel Edition – Syngon 2009E -16 Slices