Home / Tin tức / Thông tin thầu / THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU “THUÊ ĐƠN VỊ KHẢO SÁT, TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN  THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN THEO MỨC ĐỘ”