Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH CÁC PHÒNG THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ NỘI QUY XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH CÁC PHÒNG THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ NỘI QUY XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Vui lòng xem các tập tin đính kèm bên dưới:

1. NỘI QUY XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020.

2. DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI SỐ 1 THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020.

3. DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI SỐ 2 THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020.

4. SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN.