Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Mời chào giá dịch vụ Thẩm định giá các gói thầu Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện ống nội soi mềm thanh quản; Cung cấp, thay thế Cụm điều chỉnh tiêu cự quang học của kính hiển vi OPMI Movena 6628187875

Mời chào giá dịch vụ Thẩm định giá các gói thầu Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện ống nội soi mềm thanh quản; Cung cấp, thay thế Cụm điều chỉnh tiêu cự quang học của kính hiển vi OPMI Movena 6628187875

Mời chào giá dịch vụ Thẩm định giá các gói thầu Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện ống nội soi mềm thanh quản; Cung cấp, thay thế Cụm điều chỉnh tiêu cự quang học của kính hiển vi OPMI Movena 6628187875