Home / Tin tức / Tin tức hoạt động / Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lần 2