Home / Tin tức / Đào tạo - Nghiên cứu khoa học / Khóa tập huấn “PHẪU TÍCH XƯƠNG THÁI DƯƠNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO”