Home / Uncategorized

Uncategorized

Hội nghị trực tuyến “Cập nhật trong điều trị nội – ngoại khoa viêm mũi xoang cấp & mạn”

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “Cập nhật trong điều trị nội – ngoại khoa viêm mũi xoang cấp & mạn” Trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo trực tuyến “CẬP NHẬT TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI – NGOẠI KHOA VIÊM MŨI XOANG CẤP & MẠN” Thời gian: 11:30-12:40  ngày …

Đọc thêm