Home / Tin tức / Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Chúng tôi đã BLUEZONE, còn bạn?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, toàn thể nhân viên, viên chức, người lao động bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã cài đặt và sử dụng Bluezone.   Bluezone là gì? Bluezone là ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông …

Đọc thêm