Home / Tin tức (page 5)

Tin tức

Giải phẫu ứng dụng xoang hàm

Xoang hàm là xoang lớn nhất trong các xoang cạnh mũi, với thể tích từ 15 – 30ml. Xoang hàm nằm trong xương hàm trên, có hình nón tháp với đỉnh là mỏm gò má của xương hàm trên và đáy là thành trong xoang hàm. Các thành còn lại …

Đọc thêm