Home / Tin tức / Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên 2019 “bệnh viện xanh – sạch – đẹp & an toàn người bệnh”

Ngày 29/03/2019, bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên năm 2019 với chủ đề “Bệnh viện xanh – sạch – đẹp & an toàn người bệnh”. Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn trong điều …

Đọc thêm

PRE-CONGRESS: 10th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE IN OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY

Dear colleagues, Welcome to PRE-CONGRESS: 10th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE IN OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, which is held at HCM ENT Hospital on 28/02/2018. In order to share and update medical knowledge to colleagues who are unable to attend directly, HCM ENT Hospital collaborates with GlaxoSmithKline Pte. Ltd. in HCMC to …

Đọc thêm