Home / Dịch vụ khám bệnh / Chi phí khám chữa bệnh / BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THEO YÊU CẦU ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN KHÔNG SỬ DỤNG BHYT(nội trú)