Home / Quản lý chất lượng BV / Tháng 03/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Tháng 03/2021: Hệ thống ki-ốt khảo sát không ghi nhận ý kiến không hài lòng người bệnh

Phần mềm tổng hợp kết quả của hệ thống ki-ot khảo sát không hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết trong tháng 03/2021 không ghi nhận phiếu và đánh giá.

So với cùng kỳ (năm 2020), số lượt đánh giá không lòng giảm 100% (tháng 03/2020: 01 phiếu và 01 lượt ý kiến).

Số lượt không hài lòng tháng 03/2021

 

Số lượt không hài lòng tháng 03/2020

 

Biểu đồ so sánh số lượt không hài lòng tháng 03/2021 so với cùng kỳ năm 2020

Theo thống kê khảo sát ý kiến không hài lòng tại bệnh viện Tai Mũi Họng, vào những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, số lượt người bệnh đến khám và điều trị ở mức độ trung bình, không ùn ứ và không kéo dài thời gian chờ đợi nên số lượt không hài lòng từ người bệnh không cao.

Số lượt ý kiến không hài lòng giảm cũng cho thấy về phía Bệnh viện đã nỗ lực trong nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh.

 

Phòng Quản lý chất lượng