Home / Dịch vụ khám bệnh / Chi phí khám chữa bệnh / Không đóng dấu của đơn vị lên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy